Categorie: Educatie

Cartea întâia a Regilor. Capitolul 15

1. În vremea aceea a zis Samuel către Saul: „Domnul m-a trimis să te ung rege peste poporul Lui, peste Israel; acum ascultă glasul Domnului. 2. Aşa zice Domnul Savaot: Adusu-Mi-am aminte de cele...

Numerii. Valaam Capitolul 24

1. Văzând Valaam că Domnul binevoieşte să se binecuvânteze Israel, n-a mai alergat după obicei la vrăjitorii, ci s-a întors cu faţa spre pustie; 2. Şi ridicându-şi Valaam ochii săi, a văzut pe Israel...